Doelstelling van Stichting Hartslag

Stichting Hartslag Arcen, Lomm en Velden heeft als doel om binnen Arcen, Lomm en Velden (±9000 inwoners) de overlevingskans van personen met een acute hartstilstand te verhogen!
Niet alleen de inwoners, maar ook de vele toeristen die jaarlijks de 3 dorpen met hun prachtige buitengebied bezoeken, vallen binnen deze doelstelling.
Dit doel willen wij bereiken door samen met de hulpdiensten te zorgen dat burgers in staat zijn om adequaat eerste hulp te verlenen bij een acute hartstilstand.

Voor burgers die hier aan mee willen werken is het belangrijk om een beetje inzicht en kennis te hebben van de plotselinge hartstilstand en wat er zelf aan levensreddende hulp kan worden geboden.
Ook willen wij het plaatsen en onderhouden van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn bevorderen.
Om ons doel te bereiken is het noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen te trainen in de basale reanimatie (Basic Life Support BLS) en de bediening van AED’s en om alle getrainde inwoners te registreren en te herinneren aan de jaarlijkse herhalingsles.
Om te zorgen dat er zo snel mogelijk eerste hulp geboden kan worden bij een acute hartstilstand zijn de (mobiele) telefoonnummers van de getrainde mensen die zich als vrijwilliger aanbieden, bekend bij de meldkamer van de Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord en worden ze meteen ingeschakeld bij melding van een hartstilstand.

Er zijn op dit moment ± 200 vrijwilligers geregistreerd als hulpverlener in Arcen, Lomm en Velden. Ook zijn er, verspreid over de 3 dorpen, 38 AED’s geplaatst waarvan 31 in ons beheer. Kijk een op de kaartjes onder de knop Locatie AED’s. Ook bent u van harte welkom om vrijwilliger te worden. Vraag ons hoe dat kan, wij beantwoorden uw vragen graag.

Financiële middelen

Stichting Hartslag werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen vaste bron van inkomsten waarvan de AED’s en het onderhoud van de AED’s kan worden betaald.
Dit geldt ook voor de cursussen, de trainers en het cursusmateriaal.
Voor financiering zijn wij afhankelijk van subsidies, fondsen, sponsoren en uw donatie.
Elk klein bedrag telt, u kunt als donateur uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 96 RABO 0108 3214 28 t.n.v. Stichting Hartslag.
Indien u als sponsor jaarlijks een bedrag beschikbaar wilt stellen of een AED beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met het secretariaat (klik hier) zodat we een afspraak kunnen maken.
Bij schenking van een AED bieden we gratis reanimatie cursussen aan.

 

Relevante links