28 jan, 2021

Per 1 januari is het beheer van de AED’s gewijzigd. 
De beheerder van alle AED’s in Arcen is ongewijzigd, dit is Leon van Helden. 
De beheerder van alle AED’s in Lomm is gewijzigd van Ger van Lipzig naar Henk Deenen. 
De beheerder van alle AED’s in Velden is gewijzigd van Ger van Lipzig naar Stan Deenen. 

Mocht er iets met de AED zijn welke bij ons bekend is, helpen deze personen u graag verder. 
Mochten er vragen zijn, dan zijn deze altijd welkom!