Meld u hier aan voor hartslagnu.nl van Burger Hulpverlening Limburg.

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand. In een gebied als Limburg Noord, met meer dan 500 000 inwoners, zijn dat er dus meer dan 500 per jaar. Uit statistieken blijkt dat circulatiestilstand in de meeste gevallen thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hier om bijna 80% van alle gevallen.

Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat er zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Dit heet reanimeren. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat veel mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Noodzakelijk is  dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden.

De RAV Limburg Noord is begin 2008 gestart met een project om de inwoners van Limburg Noord te overtuigen van de meerwaarde van het kunnen reanimeren en een AED te bedienen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en met eigen middelen van de RAV Limburg Noord. Sinds de start zijn er in het kader van dit project in het verzorgingsgebied van de RAV Limburg Noord al meer dan 3000 mensen extra getraind in reanimatievaardigheden en het bedienen van een AED. Parallel hieraan werkt de RAV Limburg Noord samen met de gemeenten aan een dekkend AED-netwerk voor de alarmering.

Daarnaast is in september 2008 gestart met het actief oproepen van burgervrijwilligers die bereid zijn om die noodzakelijke hulp te verlenen middels een alarmeringssysteem bediend vanuit de meldkamer Ambulancezorg. De website burgerhulpverleninglimburg.nl is bedoeld voor inwoners van Limburg Noord die geïnteresseerd zijn in deze vorm van burgerhulp of die zich al hebben aangemeld als hulpverlener. Deze site bestaat naast de website hartslagnu.nl. Laatstgenoemde site is van de leverancier van het alarmeringssysteem en is bedoeld als landelijke site.

De RAV Limburg Noord heeft er voor gekozen om een eigen identiteit rondom het project Burger Hulpverlener Limburg te bewaren en om de mogelijkheid te nemen om meer functionaliteiten aan te bieden aan de ingeschreven hulpverleners.

Na een telefonische melding, via 112, zal de meldkamercentralist in geval van een circulatiestilstand, direct na het doorsturen van een ambulance, het alarmeringssysteem activeren. Dit systeem bestaat uit een database met opgeleide vrijwilligers en alle beschikbare AED’s. De vrijwilliger, ingeschreven in het systeem, die binnen een straal van 1000 meter van het slachtoffer woonachtig is (het systeem bekijkt dit automatisch) krijgt op dat moment een Sms-bericht op de mobiele telefoon met instructies. Deze instructies kunnen inhouden dat men direct moet gaan starten met reanimeren of dat er eerst een AED gehaald moet worden. Hierbij zal de plaats van de AED en het adres van de hulpvrager staan. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger het bericht opvolgt en zich vervolgens zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft om te reanimeren en/of de AED in te zetten.

Het gaat om een vrijwillig systeem en de vrijwilliger verleent alleen hulp als deze daartoe in staat is. Mocht hij/zij, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert hij/zij niet op de oproep. De vrijwilliger bepaalt steeds zelf op hij/zij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Per alarmering worden meerdere vrijwilligers gealarmeerd. Hierdoor wordt de kans vergroot dat ook werkelijk een van hen hulp gaat verlenen. Eigenlijk wordt hiermee een beroep gedaan op het aloude burenhulp.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen, kunt u contact op nemen via Burger Hulpverlening Limburg of met Stichting Hartslag.